กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕

กิจการสภาฯ

นัดประชุมสภาสมัยที่ 2

นัดประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

นัดประชุมสภาสมัยที่ 3

นัดประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

นัดประชุมสภาสมัยที่ 4

นัดประชุมสภาสมัยแรก

นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1

ประกาศกำหนดสมัยประชุม

ประกาศเรียกประชุมครั้งแรก

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 2

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 4

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก

 

➡ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งแรก

➡ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งแรก

➡ รายงานการประชุมสภาค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 

Loading