กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕

กิจการสภาฯ

➡ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งแรก

➡ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งแรก

➡ รายงานการประชุมสภาค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

Loading