กิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (คลิ๊ก – ออฟ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสถานที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม

Loading