กิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ (กุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ)

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ (กุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Loading