กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 13/2567 จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 13/2567 จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยการส่งเสริมให้มีแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว.และบุคลากร ออกปฏิบัติงาน

 

Loading