กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
——————————————
ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สาธารณะสนามกีฬาประจำตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม นำโดยนายเพียร กันติ๊บ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม นำโดย นายเสวตร์ แรงจริง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Loading