กิจกรรมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

ข่าวกิจกรรม
🔸กิจกรรมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม วันพุธ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
🔸โดยมีผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 3 ท่าน ได้แก่
1.นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (ผู้ว่าจ้าง)
2.นายปริญญา สินชัยวุฒิวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท ปราณปรียา เอ็นจิเนียริ่ง (ผู้รับจ้าง)
3.นางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย (ผู้สังเกตการณ์)
🔸ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกมล อภิธนัง ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองเชียงราย , นายมณู วุฒิชมภู กรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองเชียงราย , ประธานสภา อบต. , ส.อบต. , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในครั้งนี้

Loading