กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ครู นักเรียน จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง

Loading