กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและทำลายลูกน้ำยุงลาย

ข่าวกิจกรรม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและทำลายลูกน้ำยุงลาย ในเขตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกในเด็กนักเรียนประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

Loading