#กิจกรรมพิธีไหว้ครู (น้อมวันทา บูชาครู)

ข่าวกิจกรรม

#กิจกรรมพิธีไหว้ครู (น้อมวันทา บูชาครู) วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครู พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู (น้อมวันทา บูชาครู) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันไหว้ครู มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ประกอบไปด้วย ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกเข็ม

Loading