กิจกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นกิจกรรมของประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร โดยการคัดกรองและใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปร่วมกิจกรรมในวันศรีส้มสุก หมู่ที่ 12 เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด -19 ในวันที่ 15 มกราคม 2565

 

Loading