กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยนายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ร่วมกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำตรวจภูธรบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ได้มาให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในกรณีมีคนวิกลจริต คลุ้มคลั่ง เข้ามาอาละวาดและทำร้ายครู/นักเรียนในสถานศึกษา

Loading