กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
————————————–
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้รองปลัด พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม นำพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เก็บขยะ และเศษกิ่งไม้ บริเวณข้างทางและเกาะกลางถนนเส้นบายพาส
แยกแม่ข้าวต้ม – แยกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Loading