กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก ร่วมกันวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ พื้นที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นแฟน และหมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม จุดที่ ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งนี้ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลหนัก รถขุดตีนตะขาบ และรถบรรทุกอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการวางท่อ ระบายน้ำและกำจัดขยะในแม่น้ำลำคลองระหว่างการดำเนินการวางท่อดังกล่าว และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาน้ำหลากท่วมขังพื้นที่การเกษตร เนื่องจากได้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก่าออกและทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

Loading