กิจกรรมจิตอาสาวางท่อระบายน้ำ

ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด
✅จุดที่ 1 พื้นที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน และหมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม
✅จุดที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม
ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้สั่งการให้จัดเตรียมเครื่องจักรกลหนัก รถขุดตีนตะขาบ และรถบรรทุกอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการวางท่อระบายน้ำดังกล่าว
โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาน้ำหลากท่วมขังพื้นที่การเกษตร เนื่องจากได้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำเก่าออกและทำการวางท่อระบายน้ำใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

Loading