กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองนายก อบต. นักพัฒนาชุมชน และประธานสภา อบต. พร้อมด้วยรองประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บัานผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ดำเนินโครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพัฒนาปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้

Loading