การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
1.การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ – ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
2.การแข่งขันทายซิเสียงอะไรเอ่ย? – ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

Loading