การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรเชื่อมตำบลริมกก หมู่ที่ 3 บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย

Loading