การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การส่งเสริมความโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ⇒⇒⇒คลิก…

Loading