การประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ข่าวกิจกรรม

   การประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565          ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Loading