การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในระดับชุมชน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในระดับชุมชน และการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชน กับเจ้าหน้าที่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กล่าวเปิดและปิดโครงการ โดย นางสายธาร ประสงค์ พลังงานจังหวัดเชียงราย บรรยายและให้ความรู้ด้านพลังงาน โดย นายมงคลชัย ต๊ะวรรณะ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวจิดาภา รักทอง กล่าวต้อนรับโดย นายสุริยา อรรคฮาต เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Loading