การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 5 ด้าน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 5 ด้าน เพื่อบรรจุแผนพัฒนาตำบล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุม และนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

Loading