การประชุมสภากาแฟ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภากาแฟ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Loading