การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading