การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรม
🔹การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
🔹วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2567
🔹เวลา 09.30 – 12.00 น.
🔹ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading