การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (สปสช.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวกิจกรรม
🔸การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (สปสช.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
🔸ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
🔸โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการของหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ และพิจารณาโครงการป้องกันฝุ่นและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5)

Loading