การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 2

Loading