การประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม (นอกรอบ) ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

Loading