การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส้วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินการ การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลแม่ข้าวต้ม  โดยได้จัดกิจกรรมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ 23 หมู่บ้านเพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในตำบลแม่ข้าวต้ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Loading