การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

การป้องกันการทุจริต

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

 

Loading