การดูแลผู้ป่วยของ CG เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง

ข่าวกิจกรรม

การดูแลผู้ป่วยของ CG เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เข้าร่วมการจัดการบริการระยะยาวด้านสาธารณะสุข โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading