การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมพิจารณาความเห็นชอบโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมพิจารณาความเห็นชอบโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ บ้านประชาร่วมมิตร หมู่ 20 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันที่ 18 มกราคม 2565

Loading