การกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

 

Loading