ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

แบบฟร์อม/ตัวอย่าง

ขั้นตอนขออนุญาติปลูกสิ่งปลูกสร้างและอาคาร download
คําขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอน download
คำขอต่อใบอนุญาต-สอ.8 word download
คำขอต่อใบอนุญาต-สอ.8pdf download
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร download
แจ้งซ่อมไฟฟ้า download
บันทึกการตรวจสอบสถานที่ download
บันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต-กอ.3pdf download
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต-กอ.3word download
แบบคำขอรับใบอนุญาต-กอ.1 download
แบบคำขอรับใบอนุญาต-สอ.1 download
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ download
แบบเสนอกระทู้ถาม download
แบบเสนอญัตติ download
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน download


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com