ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

OTOP หมู่ที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง

OTOP หมู่ที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ตั้งอยู่ที่ื บ้านเลขที่ 269/1 ม.20 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเสมียน มณีวงค์ เป็นประธานกลุ่ม               มีสมาชิกกลุ่ม    จำนวน 13 คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับ เสื้อผ้า/สิ่งทอ เช่น ผ้าทอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าถุง,ผ้าขาวม้า
thumb-1thumb-1thumb-1974

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com