ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

OTOP หมู่ที่10 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ

OTOP หมู่ที่10 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
กลุ่มผ้าทอมือ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 59 ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเพียร แสงบาล เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม    จำนวน 30คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับ เสื้อผ้า สิ่งทอ เช่นผ้าไหม ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ โทรศัพท์ 053-735310
thumb-1thumb-1thumb-1thumb-11035

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com