ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

อบรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัด โครงการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร "อบรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้" โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การนำขยะรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ และ สาธิตการสอน การทำแจกันดอกไม้จากขวดพลาสติก สาธิตการสอนการทำโคมไฟจากขวดพลาสติก 
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นใน วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1

thumb-1thumb-157

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com