ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ หลักสูตรธรรมโอสถ โดยมีกิจกรรม อาธิเช่น ฟังเทศนา สวดมนต์นั่งสมาธิ การบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ กาดูแลผู้สูงอายุ (สุขภาพกายและสุขภาพใจ) โดย : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัด เชียงราย และยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ผู้สูงอายุ) โดย : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นใน วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1

thumb-1thumb-164

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com