ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ผู้นำชุมชน

 

นายพัฒน์ นามวงค์
กำนัน

 

 

นายสมบัติ บั้งเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1

 

 

นายชูวิทย์ จันทร์คำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2

 

 

นายพลรัตน์ กุนนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3

 

 

นายสมบูรณ์ บุญทา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4

 

 

นายเลย นามวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5

 

 

นายอินแหวง สุปัญโญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6

 

 

นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7

 

 

นายถนัด ชุ่มมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8

 

 

นายสุข เขื่อนคำป้อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9

 

 

นายนุ่น แสนละมุน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10

 

 

นายคำรณ วงค์มูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11

 

 

นายวัฒนา พันอุด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12

 

 

นายพรมมา อินใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13

 

 

นายสัมพันธ์ สลีสองสม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14

 

 

นายพีรพงษ์ ปัญญาวิชา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15

 

 

นายเจนวิทย์ ธิดาเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16

 

 

นายถวิล พรชัยรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่18

 

 

นายศรีทร ใจสมิง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่19

 

 

นายสรศักดิ์ สุริยศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่20

 

 

นายชัยวัฒน์ แซ่ย่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่21

 

 

นายทรงฤทธิ์ สุวรรณรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่22

 

 

นายประชาติ บั้งเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่23

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com