ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

กองช่าง

 

ชาตรี ใจฟอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายณัฐวิทย์ ทิบย์แก้ว
วิศวกรโยธา

 

 

อนุสรณ์ เตชะสาย
นายช่างโยธา

 

 

นายธีรภัทร เกิดแก้ว
นายช่างโยธา

 

 

วุฒิชัย แดงฟู
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

สุทธิชัย มาต๊ะ
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

กรรณิกา ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

กิติพัชร์ พรมวิริยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com