ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

สำนักงานปลัด

 

นางบุญสิตา สุวรรณาลัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

นายธนธรณ์ จันแปงเงิน
นักทรัพยากรบุคล

 

 

นางสาวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน
นักพัฒนาชุมชน

 

 

นางกิริยา ชุ่มมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 

 

นางสาวนารินทร์ แดงฟู
นักประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกร

 

 

นางสาวสุปราณี จุมปู
นักจัดการงานทั่วไป

 

 

นายบุญเรศ สิทธิวงค์
ผช.จนท.ธุรการ

 

 

นางกมลกาญจน์ เอี่ยมสำอางค์
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

 

 

นายประการณ์ วงค์ผาบ
ผช.จนท.ป้องกัน

 

 

นายอิศเรศ ขันแก้ว
คนงานทั่วไป

 

 

นางสาวกุมารินทร์ รักแม่
คนงานทั่วไป

 

 

นางสาวศุภลักษณ์ บั้งเงิน
พนง.จ้างเหมาบริการ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com