ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ผลกาารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐


2017-10-16 00000020

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐


2017-09-19 00000034

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐


2017-08-15 00000049

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


2017-06-07 00000097

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560


2017-05-14 00000111

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาภันธ์ พ.ศ.2560


2017-04-09 00000119

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคมพ.ศ.2560


2017-04-09 00000104

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560


2017-02-15 00000127


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com