ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางขนาด ๑ ตัน […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ต […]

อ่านต่อ

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อค่าจัดซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ กา […]

อ่านต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาร์เข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล๘) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แ […]

อ่านต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

อ่านต่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ  ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแ […]

อ่านต่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ  ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่ข้าวต้ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแ […]

อ่านต่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ  ก่อสร้างแท้งค์น้ำพร้อมเจาะบ่อบาดาล สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแ […]

อ่านต่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ  เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแ […]

อ่านต่อ