ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ

ข่าวกิจกรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนความช่วยเหลือมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ให้แก่ผู้พิการที่ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ