โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ อปพร.ตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันที่ 6-7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และ การฝึกทบทวนเกี่ยวกับการ ดับเพลิง การฝึกทบทวนเกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อที่เมื่อเกิดเหตุการจริง อปพร.สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างงทันท่วงที