โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอล เด็กและเยาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอล เด็กและเยาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เดือนเมษายน ถึง วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง