ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานภาษีและเก็บรายได้