ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม