การประชุมเชิงปฎิบัติการของคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการของคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม และสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนา ศักยภาพผู้นำ จังหวัดเชียงราย ประจำปี งบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม