งานสวัสดิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบุคคลที่มีฐานะยากจน

ข่าวกิจกรรม

นายสันติ เถรนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มอบหมายให้ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบุคคลที่มีฐานะยากจน ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เพื่อสำรวจข้อมูลและประสานไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินต่อไป