ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓